vita-et-pax-onzeschool

De individuele kracht van elk kind ontwikkelen

Welkom op de website van Vita et Pax. Wij zijn een familiale basisschool, die ervoor zorgt dat leerlingen zich evenwichtig ontwikkelen door zelfontplooiing en het leren werken. Op die manier worden ze sneller zelfstandig en groeit hun innerlijke discipline. Dit doen we door aandachtig te luisteren, door hen persoonlijk te begeleiden en te stimuleren en door hen vertrouwen te schenken. Hiervoor baseren we ons op vier belangrijke basisprincipes. Principes die onze school net dat tikje ‘anders’ maken, uiteraard binnen het kader van de officieel geldende eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

Begrijpen, beleven en ontwikkelen

Onze aanpak, onze leermethode en didactisch materiaal zijn er – naar de visie van Dr. Montessori – op gericht om elk aspect van het leerproces tastbaar en ervaringsgericht te maken. Door bewustwording, begrip en creativiteit aan te wakkeren, stimuleren we elk kind om zijn of haar eigen sterke eigenschappen en vaardigheden te ontdekken, om ze vervolgens verder te ontwikkelen. Zo krijgt elk kind de vrijheid om op een georganiseerde manier zichzelf te ontplooien op academisch, wetenschappelijk, sociaal en creatief vlak.

onze-school

Je vergelijkt nooit met een ander, maar met jezelf.”

Wij kennen uw kind

Vita et Pax is – heel bewust – een kleine school. Dat laat ons toe om nog in een familiale en kindvriendelijke sfeer te werken, waarin iedereen elkaar écht leert kennen. De kinderen onderling, de leerkrachten, de ouders, … iedereen kan elkaar bij ons ontmoeten en van elkaar leren. De sfeer van oprechte vriendschap en wederzijds respect die we daarmee creëren, draagt bij tot de harmonieuze ontwikkeling van elk kind.

Leer me het zelf te doen

Het team van Vita et Pax volgt voor ons onderwijsproject de basisprincipes van Dr. Maria Montessori. Dat betekent dat ‘leren’ méér is dan ‘studeren’ alleen. Zelfstandig leren werken, elkaar leren helpen zelf initiatief nemen en de tijd indelen, … het zijn stuk voor stuk principes die we de kinderen willen bijbrengen door middel van deze specifieke methode. In onze speciale dagindeling wisselen klassikale lestijden en zelfwerktijden elkaar af.

Waarde(n)vol opgroeien

We laten ons inspireren door de Benedictijnse spiritualiteit, Ora et Labora – Bid en werk, om de kinderen te helpen opgroeien tot zelfbewuste, evenwichtige mensen met respect voor zichzelf en voor anderen. De christelijke waarden die we hen bijbrengen, zijn meer dan ooit actueel. Verantwoordelijkheid nemen, gedisciplineerd je talenten ontplooien en respect tonen voor de eigenheid van de andere zijn belangrijke kwaliteiten.